خواص و اثرمفید گانودرما بر سلامت پوست

خلاصه

گانودرما لوسیدوم در حال حاضر، قارچ ها یکی از امید بخش ترین موجودات زنده ای هستند که در تحقیقات زیست فناوری مورد استفاده قرار می گیرند.

گانودرما معروفترین گونه در گروه قارچ هاست که قدمتی بیش از دوهزار ساله دارد که عضو ثابت طب شرقی است .   گانودرما در چین به عنوان قارچ جاودانگی شناخته شده است. انـدام بـارده، میسلیوم و اسـپور گانودرمـا لوسـیدوم دارای  400 مـاد ه فعـال هسـتند کـه از مهـم تـرین آنهـا مـی تـوان بـه تـریترپنوئیـدها، پلـی سـاکاریدها، نوکلئوتیـدها، اسـترول هـا، استروئیدها، اسیدهای چرب، پروتئینها، پیتیـدها و بسـیاری از مواد کمیاب دیگر اشاره کرد از مواد دیگـر موجـود در این قارچ، ملانین است. ملانـین دارای ، تقویت سیستم ایمنی، محافظت کننده در برابر اشـعه و ضـد جهـش می باشد. گانودرما حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان شامل پلی ساکارید، پپتید پلی ساکارید و ترکیبات فنلی است. آنتی اکسیدان ها در سلامت افراد بیشترین تاثیر را دارند. عصاره گانودرما می تواند به طور قابل توجهی انواع مختلف واکنش های آلرژیک، از جمله آسم و درماتیت، را مهار کند. طی بررسی اثر تری تـرپنهـایی چون گانودرمیک اسید C و D متوجه شدند که این دو تریترپنوئید می توانند از آزاد شدن هیستامین جلوگیری کنند. اثر ضد ویروسی و ضد حساسیت این ترپن ها به اثبات رسیده است. این ماده باعث آزاد شدن آنتی هیستامین در بدن می شود و مشابه داروهای ضد آلرژی عمل می کند این قارچ برای درمان آلرژی های ناشی از شوک آتوپیک، درماتیت، تب یونجه، کهیر و آلرژی های مواد غذایی و دارویی مفید است. استفاده موضعی از گانودرما می تواند برای بهبود زخم های پوستی، اگزما، پسوریازیس، نیش حشرات، زخم ها و خراش ها بسیار موثر باشد. به این منظور گیاه تازه گانودرما را له کرده و روی زخم قرار می دهند. گردآورنده: سارا قزلباش   منابع: Badalyan SM, Gharibyan NG and Kocharyan AE. Perspective in usage of bioactive substances of medicinal mushrooms in Pharmaceutical and cosmetic industy. Int. J. Med. Mushr. 2007; 9 (3, 4): 275 Kohda H, Tokumoto W, Sakamoto K, Fujii M, Hirai Y, Yamasaki K, Komoda Y, Nakamura H, Ishihara S and Uchida M. The biologically active constituents of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst histamine release-inhibitory triterpenes. Chem. Pharm. Bull. 1985; 33: 1367 – 741

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (http://www.imp.ac.ir/IMP/News/ShowNews/915200)

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا