مکمل های گیاهی جایگزین داروهای شیمیایی ارائه : دکتر اکرم ابراهیمی قسمت 1

خلاصه

دانشمندان مشرق زمین با آثار علمی بقراط و جالینوس  از  طریق مجموعه بزرگی که دیسکوریدس  از داروهای یونان قدیم تهیه کرده بود ، آشنا شدند 

 کنستانتن هفتم ، قیصر بیزانتس __ عبدالرحمن سوم  ، حاکم علم دوست اندلس 

کنستانتین راهب نیکلاس  را به قرطبه پایتخت عبدالرحمن سوم گسیل داشت تا با همکاری دانشمندان آنجا این کتاب با ارزش  ترجمه شود

 

                                                                                                                        2

 

34 
56 
 7 8 
10 9 
شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا