ارمک – ریش بز – هوم هوما – آرمک

توضیحات تکمیلی
زیستگاه این گیاهان اقلیم های خشک است. ظاهری جارومانند و برگ های تحلیل رفته و برچه های نیمه بسته دارند
خواص
ذرمان آسم ، خسخس سینه ،
شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا