چوب چینی

توضیحات تکمیلی

نام علمی : Smilax china L  نام فرانسه  Squine    ونام انگلیسی Sarsaparilla میباشد . نام انگلیسی ساقه یا ریشه China root   است .

نام‌های دیگر آن: چوب چینی، عُشبه، عشبه مغربیه، عشبة النار، عشبه چینی، ریشه سالسپاری، چوب چینی بری، چوب چینی هندی، جنگلی عشبه، شنگیله، تمیس، کامپوره، کُلکادانه، سِکلیم، لَم، بلاش، تِلی، کُفُلِه بور، بالیکا، شات دانه، اسکین، ریشه چینی، چوب چینی، رادیکس کنیا و اسمیلاکس کنیا می‌باشد . در سواحل دریای خزر -مازندران-گلستان- امل -گیلان- لاهیجان -کردستان –زنجان . اندام مورد استفاده : ریشه -اندام هوایی-گل .

ریشه ای است سرخ و گلابی رنگ و اندک شیرین بخصوص تر و تازه آن که در اکثر کوهستانهای چین و کنار آب وچشمه ها می روید.

طبع :مایل به گرمی و خشکی ،کهنه آن خشکی بیشتر دارد تا گرمی ،تر وتازه آن گرم و تر است با خشکی بسیار کم.و صفرابر
چون رطوبت اضافه دارد زود آنرا کرم می خورد بایستی در عسل یا شکر نگهداری کرد.

خواص

ملطف و مفتح سدد هست ، محلل فضولات ، معرق ، مصفا خون و ارواح ، خواب آور ، سریع نفود به اعضا و دورترین نقاط بدن و بازکننده عروق تنگ ،افزاینده حرارت غریزی ، مقوی اعضا رییسه ، معده و باه ،مدر بول ،حیض ، خشکاننده رطوبات غریبه به خاطر خاصیت قبضی که دارد

اکثر امراض سودایی و دموی محترقه (همراه با فکر وخیال باطل وبیهوده )را مفید است.
 در تصفیه خون و سایر اخلاط و تفرقه هر یک ، از آن چیزی بهتر نیست.

نافع جذام و سفیلیس و اکثر زخمهای علاج ناپذیر و جدی جوشش ها و قوبا و جرب و اکله و بروز نمودن حصبه و گره های سفت وسخت ، ورمهای سفت سودایی و سرطانها و بهق و برص سوداوی و سرخ وسیاه داءالثعلب ، داالحیه و دالفیل و جراحات مزمنه
 رافع سردرد مزمن سودایی و شقیقه و مواد نزله مزمنه

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا