رزومه دکتر عین اله ولی زاده ph.Dعلوم تغذیه با تز دکترای طب سنتی از علوم پزشکی تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه

خلاصه

ولی زادهEinollah Valizadeh - عضو انجمن تغذیه ایران - عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران - گواهی پایان دوره طب سنتی انجمن طب کل نگر- دکتری مهارتی طب سنتی گرایش تغذیه- مدرس دوره های طب سنتی در انجمن تحقیقات طب سنتی ایران- مدرس دوره های طب سنتی در آموزشگاه مرات وابسته به علوم پزشکی تهران- گواهی دوره های طب سنتی در دانشکده تغذیه علوم پزشکی تبریز- تالیف کتاب گیاهان دارویی و داورهای گیاهی ایران- تالیف کتاب فیتوکمیکالها و سلامتی انسان- فرمولاسیون و ثبت اختراع چند مورد داروی گیاهی

 ph.Dعلوم تغذیه با تز دکترای طب سنتی از علوم پزشکی تبریز

و عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

 ph.Dعلوم تغذیه با تز دکترای طب سنتی از علوم پزشکی تبریز

و عضو هیئت علمی دانشگاه

 

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا