سیاهدانه و اثر ضد میکروبی

خلاصه

گزارش های متعددی از تأثیر عصاره های سیاهدانه و روغن آن بر باکتری های مختلف منتشر شده است. با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه و برخی از بررسی های مشابه با سایر باکتری ها، به نظر می رسد عصاره روغنی سیاه دانه اثر ضد میکروبی مناسبی داشته و با تاثیر برخی آنتی بیوتیک های در شرایط آزمایشگاهی قابل مقایسه است.

گزارش های متعددی از تأثیر عصاره های سیاهدانه و روغن آن بر باکتری های مختلف منتشر شده است. با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه و برخی از بررسی های مشابه با سایر باکتری ها، به نظر می رسد عصاره روغنی سیاه دانه اثر ضد میکروبی مناسبی داشته و با تاثیر برخی آنتی بیوتیک های در شرایط آزمایشگاهی قابل مقایسه است. با انجام بررسی های تجربی بیشتر می توان از تاثیر ضد میکروبی عصاره روغنی سیاه دانه در کنترل و درمان عفونت های باکتریایی استفاده نمود.  اثر ضد میکروبی: عصاره و روغن سیاهدانه اثر ضد میکروبی گسترده ای دارند . به عنوان مثال در محیط کشت باکتریایی خاصیت ضد میکروبی روغن سیاهدانه بر علیه چندین ارگانیسم دیده شده است. گزارش هایی از تأثیر روغن سیاهدانه بر باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در دست است . همچنین روغن سیاهدانه اثر ضد قارچی قوی ای به خصوص بر علیه گونه های آسپرژیلوس دارد . روش دیسک نشان داده است که اسانس سیاهدانه نیز بر گرم مثبت موثر است و بیشترین اثر ضد باکتریایی را بر باسیلوس سابتیلیس دارد . آلکالوئیدهای عصاره آبی سیاهدانه بر باکتری های مختلف مقاوم به آنتی بیوتیک ها در عفونت های انسانی مؤثرند فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مانند نفوذپذیری و حلالیت ممکن است در تأثیر بهتر عصاره در غلظت های پایین تر نسبت به غلظت های بالاتر دخیل باشند . بهتر است به علاوه اسانس و روغن سیاهدانه در محیط کشت ،عصاره آبی سیاهدانه اثر مهاری بر کاندیدا دارد  همچنین اثر ضد قارچی سیاهدانه در محیط کشت آگار بر علیه گونه مختلف درماتوفیت ها، بوده است ، در نتیجه به نظر می رسد می توان از سیاهدانه در عفونت های قارچی پوستی استفاده کرد. گردآورنده:سیده حدیث صدری  منابع: حسین زاده، حسین. بررسی اثرات داروشناسی و سم شناسی سیاهدانه.

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (http://www.imp.ac.ir/IMP/News/ShowNews/915170)

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا