کاربردهای تجاری شیرین بیان

خلاصه

ریشه گیاه شیرین بیان به صورت پـودر، عصـاره خشـک و مایع در تجارت جایگاه ویژه ای دارد. مواد مؤثره این گیاه در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، شیرینی سازی و دخانیات مصـارف متعـددی دارد

 

ریشه گیاه شیرین بیان به صورت پـودر، عصـاره خشـک و مایع در تجارت جایگاه ویژه ای دارد. مواد مؤثره این گیاه در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، شیرینی سازی و دخانیات مصـارف متعـددی دارد. لیکوریک، ریشه خشک شده گیاه شـیرین بیـان است. ریشۀ گیاه شیرین بیان دارای مـواد شـیمیایی بـا ارزشـی است. مهمترین شاخص در تعیین کیفیـت ریشـه شـیرین بیـان درصد اسید گلیسیریزیک و میـزان عصـاره محلـول در آب آن است. کاربرد اصلی این مـاده (در کشـورهای غربـی) شـیرین کـردن فرآورده های غذایی است؛ چون پنجاه برابر از قند (Sucrose) شیرین تر است و علاوه بر ایـن، خـواص دارویـی دارد. عصاره شیرین بیان در انـواع گسـترده ای از تـنقلات شـیرین همچـون (آبنبات) در کشورهای غربی استفاده می شود. محبوب تـرین این شیرینی جات در انگلستان Allsorts Liqourice است. گردآورنده:دکتر رضا حاجی آقایی منابع:   Khanahmadi M M, Naghdi Badi H, Akhondzadeh S, Khalighi – Sigaroodi F, Mehrafarin A, Shahriari S et al . A Review on Medicinal Plant of Glycyrrhiza glabra L.. JMP. 2013; 2 (46) :12

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (http://www.imp.ac.ir/IMP/News/ShowNews/915180)

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا